Fårvallarens Zid REGV1495/2016

Zid, född 6 maj 2016, är efter Ricky Hutchinsons Sweep ISDS00/293085 och Barbro Klingborgs Viv REGV1054/2013

Han är ännu så länge bara en tonåring men visar redan stor vallningsvilja och härlig attityd. Jag ser verkligen fram emot att börja träna honom till sommaren.