Gotlandsfår

Gotlandsfår

På gården finns bl a rasen Gotlandsfår. Tidigare kallades de Pälsfår. Gotlandsfåret är fortfarande väldigt nära naturen. De avlas både för produktion av kött och av sitt underbara skinn. Djuren är väldigt rörliga och har god förmåga att utnyttja varierande betesmarker. Jag har avlat på rasen sen 1982 och är oerhört intresserad både av fåren i sig och sen även av skinnen.

Vita korsningsfår

År 2009 köpte jag in ” vita får ”. Korsningstackor ,texel – dorset – finull. Kommer att ha en mindre stam av dessa för uppfödning. Hos dem kan man se ett litet annat kynne gentemot pälsfåren. De har lite lättare att stressa upp sig. Något man måste tänka på vid hanteringen av dem.

Suffolk

Från och med hösten 2010 finns det även suffolkfår här. De kommer att renavlas och jag hoppas kunna ha en mindre stam av bra suffolkdjur. En härlig fårras. Tålig och ganska cool till sinnet men blir aldrig riktig tama. De agerar lite grand som ett vilt djur

Hos mig lammar de traditionellt i april och då är det full rush i fårhuset. Oftast går allt utan komplikationer men jag vill finnas till hands för varenda en ifall det skulle uppstå ett felläge eller nåt annat. Varje tacka måste få ett par ensamma lugna dygn med bara sina lamm i egen vrå.De flesta tackorna får mellan 2 – 3 lamm/ st. Så med runt 100 tackor blir det inte mycket sova den perioden.

När tjälen gått ur marken och gräset börjat spira släpps alla ut på bete. Till gården hör olika typer av beten, både vallar och betesmarker vilket fåren behöver för att må bra. Vid perioder av regn mår djuren bäst av att kunna beta löv och äldre gräs och örtväxter. Vallarnas vattenrika växter blir då för blött för deras magar och tvärtom vid torra perioder.De vill också gärna vandra en hel del och kräver därför stora beten med olika typer av markförhållanden. För att få skugga och skydd för regn måste de också få tillgång till skogsmark.

När lammen är ca 110 dagar gamla pälsmönstras och kroppsbedöms pälsfåren. Extra fina baggar tas med på riksbedömning för att sen ev anmälas till baggauktion. I nuläget finns det en i Jönköping och en på Gotland. Suffolken och de vita korsningsdjuren kroppsmönstras.

Besättningen är Maedi Visna friförklarad sedan länge och i oktober 2011 gjordes en total klövkoll av Fårhälsovården här vilket gav det underbara resultatet Klövrötefri. Så numera är vi då också Klövrötecertifierade.

Försäljning av livdjur, främst bagglamm men även tacklamm brukar ske på hösten.

Lamm – och fårskinn

Skinn till försäljning finns som regel alltid. Främst plädberedda, 35 mm päls, men även pälsberedda, 18 mm päls.

Om andra önskemål finns, t ex mattskin, full pälslängd, eller skinn med färgad hudsida så tas beställningar gärna emot.